Promotieklasse wordt vernieuwd

Gisteravond is de NFF Federatieraad unaniem accoord gegaan met het voorstel om de Promotieklasse te vernieuwen. Dit voorstel hier te vinden.

De belangrijkste veranderingen:

andere leeftijdsindeling: zowel bij jongens als meisjes: 12 jaar en jonger, 13 jaar en ouder per rijder worden de vier slechtste resultaten als ‘schrap-resultaat’ aangemerkt; die tellen dus niet mee voor […]

Nederlands Kampioenschap krijgt een make-over

Een redesign van het NK zoals voorgesteld door het bestuur, is gisteravond door de Federatieraad met algemene stemmen aangenomen. De basis uitgangspunten zijn één voor één door alle aanwezige clubs onderschreven:

Pinksterweekend blijft hét NK-weekend Het weekend moet ook een heel weekend blijven Het eigenlijke NK wordt op één dag gereden Niemand moet verplicht worden […]

Federatieraad 19 juni 2015: stemverhoudingen

Gisteravond (vr 19 juni) kwam de Federatieraad bij elkaar. Van de 27 verenigingen hadden 4 zich afgemeld (2 daarvan hadden een andere club gemachtigd) en 5 waren zonder bericht afwezig.

Elke club mag stemmen uitbrengen in verhouding tot het aantal leden. Tot 25 leden = 1 stem; 26-50 leden = 2 stemmen; 51-100 leden = […]

Persoonlijke reacties op redesign NK

Op onze oproep hebben zowel individuele personen als clubs gereageerd. De reacties van personen zijn waardevol voor de meningsvorming en ze dragen bij aan de discussie, maar ze vormen geen officiële ‘input’ voor de Federatieraad-vergadering.

De persoonlijke bijdragen op Facebook zijn voor iedereen te volgen en iedereen kan aan de discussie meenemen. En als NFF […]

Regel minimum aantal wedstrijden voor NK-deelname

In de reacties op onze oproep over een “redesign van het NK”, komt vaak de regel “4 van de 8” naar voren. Dat wil zeggen: vier nationale wedstrijden rijden om aan het NK mee te mogen doen.

Laten we met zijn allen niet vergeten dat de regel iets anders is. In de praktijk komt het […]

Machtiging bij afwezigheid FR

Een vereniging die zelf geen afvaardiging naar de Federatieraad kan sturen, kan nog wel een andere vereniging machtigen. Daar zijn machtigings-formulieren voor.

Als je in de komende week nog contacten met een naburige vereniging hebt (training, wedstrijd, vergadering) zou je er eens over kunnen denken om van zo’n machtiging gebruik te maken. Maar alleen als […]

Stukken voor de Federatieraad-vergadering op 19 juni 2015

Stukken voor de Federatieraad-vergadering (19 juni 2015, Putten)

Agenda voor de vergadering

Voorstel redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstellen van clubs m.b.t. redesign NK

Voorstel van BMX Apeldoorn mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van FCC Nuland mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van FCV De Lochsprinters mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van District Midden mbt redesign Nederlands Kampioenschap

[…]

NK Clubs 2015 uitslag

De uitslag van het NK Clubs kun je hier downloaden: nkc_2015_uitslagen.pdf

Alle inbreng voor Redesign NK is binnen

Het is 12:00 geweest, de deadline om je mening over het “Redesign NK” te kunnen insturen. Er hebben een aantal rijders en ouders gereageerd (zowel op Facebook als via de email), en een paar clubs hebben hun opvatting per email ingestuurd.

We zullen nu beginnen met het formuleren van de antwoorden; die worden dan maandagavond […]

Trainingsindeling NCK 6 juni 2015

We hebben van de organisator de trainingsindeling voor komende zaterdag ontvangen. Er zijn vier groepen, elke groep krijgt een half uur.

Clubvertegenwoordigers moeten eerst stickers ophalen voordat de rijders van de betreffende club kunnen gaan trainen.

downloaden als pdf-document: http://www.fietscross.org/nff/wp-content/files/NKC_TRAININGS_BLOKKEN_INDELING.pdf

downloaden als png-afbeelding: http://www.fietscross.org/nff/wp-content/files/NKC_TRAININGS_BLOKKEN_INDELING.png