Kennismakingsjaar NFF

De NFF maakt het mogelijk dat alle Nederlandse verenigingen die nog niet bij de Federatie zijn aangesloten kennis kunnen maken met onze faciliteiten. Daartoe is de regeling vastgesteld zoals die hieronder wordt uitgeschreven. De regeling geldt alleen voor het kalenderjaar 2016. De regeling gaat nadrukkelijk niet over een officieel lidmaatschap (wat natuurlijk ook nog steeds […]

Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”. Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches […]

Tarieven 2016 vastgesteld

De Federatieraad van de NFF heeft in haar vergadering op 27 november 2015 de tarieven voor 2016 vastgesteld. De bedragen zijn als volgt:

Contributie clubs aan NFF € 25,00 per jaar Kosten Federatiekaart (=licentie) € 10,00 per jaar Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij nationale wedstrijd € 5,00 per persoon per klasse Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij NK […]

Agenda Federatieraad en bijlagen

De agenda voor de Federatieraad op 27 november staat hier: Agenda FR 27-11-2015

Er zijn ook vier bijlagen:

FR_20151127_invulling_nk_weekend.pdf FR_20151127_nationale_wedstrijdkalender_2016.pdf FR_20151127_vaststellen_begroting_en_tarieven.pdf FR_20151127_kennismakingsjaar_NFF.pdf

NOTA BENE: Het zou niet de eerste keer zijn dat de wedstrijdkalender nog in de Federatieraad-vergadering wordt aangepast. Het is dus niet verstandig de hier genoemde datums te publiceren op bijvoorbeeld een […]

Aankondiging Federatieraad 27 november 2015

De komende Federatieraad-vergadering is op 27 november aanstaande in de kantine van FCC Putten aanvang: 20.00 uur.

Een complete en uitgebreide agenda met discussiestukken wordt in week 46 verstuurd.

In ieder geval zullen de volgende punten op de agenda staan:

Verslag Federatieraad 19 juni 2016 Begroting 2016 Nadere invulling van de Plaatsingswedstrijd (op de zaterdag […]