NK 2019: minimum aantal vereiste wedstrijden

Nog maar even een berichtje over het aantal te rijden wedstrijden voor het NK, naar aanleiding van vragen die per email binnenkomen…..

Hoeveel wedstrijden moet je gereden hebben om aan het NK in 2019 te mogen meedoen? Het korte antwoord: 5

Het lange antwoord:

Vanaf het vorige NK (2018) zijn er in 2018 al 4 […]

NK 2017: minimum aantal vereiste wedstrijden

Nog maar even een berichtje over het aantal te rijden wedstrijden voor het NK, naar aanleiding van vragen die per email binnenkomen…..

Hoeveel wedstrijden moet je gereden hebben om aan het NK in 2017 te mogen meedoen? Het korte antwoord: 6 Het lange antwoord:

Vanaf het vorige NK (2016) zijn er in 2016 al 5 […]

Plaatsingswedstrijd en NK

Uitleg over de Plaatsingswedstrijd en NK in Winschoten 14, 15 en 16 Mei 2016

Op zaterdag 14 mei wordt de Plaatsingswedstrijd gereden. Op maandag 16 mei wordt het NK gereden.

De Plaatsingswedstrijd is een “gewone” nationale wedstrijd net als de PK’s. De Plaatsingswedstrijd telt mee voor deelname aan het NK (minimaal 4 nationale wedstrijden).

De […]

Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”. Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches […]

Nederlands Kampioenschap krijgt een make-over

Een redesign van het NK zoals voorgesteld door het bestuur, is gisteravond door de Federatieraad met algemene stemmen aangenomen. De basis uitgangspunten zijn één voor één door alle aanwezige clubs onderschreven:

Pinksterweekend blijft hét NK-weekend Het weekend moet ook een heel weekend blijven Het eigenlijke NK wordt op één dag gereden Niemand moet verplicht worden […]

Persoonlijke reacties op redesign NK

Op onze oproep hebben zowel individuele personen als clubs gereageerd. De reacties van personen zijn waardevol voor de meningsvorming en ze dragen bij aan de discussie, maar ze vormen geen officiële ‘input’ voor de Federatieraad-vergadering.

De persoonlijke bijdragen op Facebook zijn voor iedereen te volgen en iedereen kan aan de discussie meenemen. En als NFF […]

Regel minimum aantal wedstrijden voor NK-deelname

In de reacties op onze oproep over een “redesign van het NK”, komt vaak de regel “4 van de 8” naar voren. Dat wil zeggen: vier nationale wedstrijden rijden om aan het NK mee te mogen doen.

Laten we met zijn allen niet vergeten dat de regel iets anders is. In de praktijk komt het […]

Alle inbreng voor Redesign NK is binnen

Het is 12:00 geweest, de deadline om je mening over het “Redesign NK” te kunnen insturen. Er hebben een aantal rijders en ouders gereageerd (zowel op Facebook als via de email), en een paar clubs hebben hun opvatting per email ingestuurd.

We zullen nu beginnen met het formuleren van de antwoorden; die worden dan maandagavond […]

Het nieuwe NK: de procedure

Het “nieuwe” NK: even een verduidelijking over de procedure.

We (het NFF-bestuur) hebben een oproep gedaan om ideeën in te leveren voor een redesign van het NK. Die oproep geldt voor iedereen. Of je nu het bestuur van een vereniging bent, of een ouder of een rijder: ieder mag zelf zijn eigen mening op Facebook […]

Vernieuwing NK, een voorstel

Het ‘nieuwe’ NK: Het bestuur van de NFF heeft een voorstel voor een gevuld weekend, met een wedstrijddag op zaterdag en een wedstrijddag op maandag. Ook voor het opppeppen van de Promotieklasse is er een concreet voorstel.

Het voorstel voor een vernieuwd NK komt in grote lijnen neer op:

zaterdag: nationale Plaatsingswedstrijd (alle klasses) zondag: […]