Jury-dag 9 febr 2019, training voor juryleden

iedereen mag komen kijken en we zoeken ook nog vrijwilligers

Voor de start van het wedstrijdseizoen komt de NFF-Jury bij elkaar. Kennis en vaardigheden moeten na de winterstop weer eens afgestoft worden. De jury-computer, het fotofinish-systeem, inschrijvingen en uitslagen: het komt allemaal aan de orde. Er wordt flink gewerkt maar het is daarnaast ook vreselijk […]

Voorstel 12-jarigen en clicks

Op de Federatieraad van 16 maart aanstaande, komt het volgende voorstel aan de orde.Alle verenigingen hebben dit voorstel ontvangen gelijktijdig met de uitnodiging voor de Federatieraad. De NFF gaat er van uit dat clubs dit met hun achterban bespreken om tot een standpunt-bepaling te komen.

Korte motivatie van het voorstel:

12-jarigen die in het lopende […]

Voorstel samenvoegen leeftijdsklassen

Vandaag (vrijdag 24 juni) is de vergadering van de Federatieraad in Kampen; op de agenda staat o.a. de cruiserklasse (met name samenvoegen van leeftijden).

Er zijn enkele bijdragen binnengekomen m.b.t. de cruisers; deze zijn gebundeld in één document: FR_20160624_cruiserklasses_voorstellen_en_opmerkingen.pdf

Naar aanleiding van al deze input heeft het bestuur een voorstel gemaakt. Dit voorstel gaat over […]

Oproep aan alle NFF-cruisers

Eind Juni is er weer een Federatieraad-vergadering. Daar zitten alle clubs bij elkaar om beleid en regels vast te stellen.

Vanwege de vele discussies over de klasse-indeling en het samenvoegen, nodigen we de Cruisers uit om zelf een voorstel in te leveren over de klasse-indeling.

Het zou natuurlijk leuk zijn als er een gezamenlijk voorstel […]

Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”. Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches […]

Federatieraad 19 juni 2015: stemverhoudingen

Gisteravond (vr 19 juni) kwam de Federatieraad bij elkaar. Van de 27 verenigingen hadden 4 zich afgemeld (2 daarvan hadden een andere club gemachtigd) en 5 waren zonder bericht afwezig.

Elke club mag stemmen uitbrengen in verhouding tot het aantal leden. Tot 25 leden = 1 stem; 26-50 leden = 2 stemmen; 51-100 leden = […]

Persoonlijke reacties op redesign NK

Op onze oproep hebben zowel individuele personen als clubs gereageerd. De reacties van personen zijn waardevol voor de meningsvorming en ze dragen bij aan de discussie, maar ze vormen geen officiële ‘input’ voor de Federatieraad-vergadering.

De persoonlijke bijdragen op Facebook zijn voor iedereen te volgen en iedereen kan aan de discussie meenemen. En als NFF […]

Regel minimum aantal wedstrijden voor NK-deelname

In de reacties op onze oproep over een “redesign van het NK”, komt vaak de regel “4 van de 8” naar voren. Dat wil zeggen: vier nationale wedstrijden rijden om aan het NK mee te mogen doen.

Laten we met zijn allen niet vergeten dat de regel iets anders is. In de praktijk komt het […]

Oproep voor REDESIGN van het Nederlands Kampioenschap

Oproep voor REDESIGN van het Nederlands Kampioenschap

Het NK van de NFF is altijd in het Pinksterweekend. De wedstrijden zijn op zaterdag en maandag, op zondag kan er getraind worden en tussendoor vinden veel clubs tijd en gelegenheid voor gezellige dingen. De laatste jaren is gebleken dat in de huidige opzet de wedstrijddagen niet erg […]