Voorstel 12-jarigen en clicks

Op de Federatieraad van 16 maart aanstaande, komt het volgende voorstel aan de orde.Alle verenigingen hebben dit voorstel ontvangen gelijktijdig met de uitnodiging voor de Federatieraad. De NFF gaat er van uit dat clubs dit met hun achterban bespreken om tot een standpunt-bepaling te komen.

Korte motivatie van het voorstel:

12-jarigen die in het lopende […]

Voorstel samenvoegen leeftijdsklassen

Vandaag (vrijdag 24 juni) is de vergadering van de Federatieraad in Kampen; op de agenda staat o.a. de cruiserklasse (met name samenvoegen van leeftijden).

Er zijn enkele bijdragen binnengekomen m.b.t. de cruisers; deze zijn gebundeld in één document: FR_20160624_cruiserklasses_voorstellen_en_opmerkingen.pdf

Naar aanleiding van al deze input heeft het bestuur een voorstel gemaakt. Dit voorstel gaat over […]

Oproep aan alle NFF-cruisers

Eind Juni is er weer een Federatieraad-vergadering. Daar zitten alle clubs bij elkaar om beleid en regels vast te stellen.

Vanwege de vele discussies over de klasse-indeling en het samenvoegen, nodigen we de Cruisers uit om zelf een voorstel in te leveren over de klasse-indeling.

Het zou natuurlijk leuk zijn als er een gezamenlijk voorstel […]

Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”. Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches […]

Wedstrijdreglement voor najaar 2015

In de Federatieraad van 19 juni 2015 zijn een paar aanpassingen aangebracht in het Wedstrijdreglement.

Een aangepaste versie van het Wedstrijdreglement is beschikbaar om te downloaden, wedstrijdreglement_2015_najaar.pdf.

Het voorstel aan de FR, met alle wijzigingen gemarkeerd:FR_20150619_wedstrijdreglement_met_aanpassingen.pdf.

Federatieraad 19 juni 2015: stemverhoudingen

Gisteravond (vr 19 juni) kwam de Federatieraad bij elkaar. Van de 27 verenigingen hadden 4 zich afgemeld (2 daarvan hadden een andere club gemachtigd) en 5 waren zonder bericht afwezig.

Elke club mag stemmen uitbrengen in verhouding tot het aantal leden. Tot 25 leden = 1 stem; 26-50 leden = 2 stemmen; 51-100 leden = […]

Persoonlijke reacties op redesign NK

Op onze oproep hebben zowel individuele personen als clubs gereageerd. De reacties van personen zijn waardevol voor de meningsvorming en ze dragen bij aan de discussie, maar ze vormen geen officiële ‘input’ voor de Federatieraad-vergadering.

De persoonlijke bijdragen op Facebook zijn voor iedereen te volgen en iedereen kan aan de discussie meenemen. En als NFF […]

Regel minimum aantal wedstrijden voor NK-deelname

In de reacties op onze oproep over een “redesign van het NK”, komt vaak de regel “4 van de 8” naar voren. Dat wil zeggen: vier nationale wedstrijden rijden om aan het NK mee te mogen doen.

Laten we met zijn allen niet vergeten dat de regel iets anders is. In de praktijk komt het […]

Stukken voor de Federatieraad-vergadering op 19 juni 2015

Stukken voor de Federatieraad-vergadering (19 juni 2015, Putten)

Agenda voor de vergadering

Voorstel redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstellen van clubs m.b.t. redesign NK

Voorstel van BMX Apeldoorn mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van FCC Nuland mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van FCV De Lochsprinters mbt redesign Nederlands Kampioenschap

Voorstel van District Midden mbt redesign Nederlands Kampioenschap

[…]

Informatie NK Clubs 2015

Informatie over het NCK / NK Clubs is hier te downloaden:

Algemene informatie

Reglement NK Clubs BMX 2015

Deze linken verwijzen direct naar de informatie die is opgeslagen op de website van FCV De Durtrappers