NK 2019: minimum aantal vereiste wedstrijden

Nog maar even een berichtje over het aantal te rijden wedstrijden voor het NK, naar aanleiding van vragen die per email binnenkomen…..

Hoeveel wedstrijden moet je gereden hebben om aan het NK in 2019 te mogen meedoen? Het korte antwoord: 5

Het lange antwoord:

Vanaf het vorige NK (2018) zijn er in 2018 al 4 […]

Informatie over NK Clubs 2018

Reglement kun je hier downloaden: Reglement NK Clubs in Assen

Er wordt getraind in de gebruikelijke twee trainingsblokken, net als bij PK’s; met direct aansluitend het defilé.

Dag-aanmeldingen zijn mogelijk.

Voorstel 12-jarigen en clicks

Op de Federatieraad van 16 maart aanstaande, komt het volgende voorstel aan de orde.Alle verenigingen hebben dit voorstel ontvangen gelijktijdig met de uitnodiging voor de Federatieraad. De NFF gaat er van uit dat clubs dit met hun achterban bespreken om tot een standpunt-bepaling te komen.

Korte motivatie van het voorstel:

12-jarigen die in het lopende […]

NK 2017: minimum aantal vereiste wedstrijden

Nog maar even een berichtje over het aantal te rijden wedstrijden voor het NK, naar aanleiding van vragen die per email binnenkomen…..

Hoeveel wedstrijden moet je gereden hebben om aan het NK in 2017 te mogen meedoen? Het korte antwoord: 6 Het lange antwoord:

Vanaf het vorige NK (2016) zijn er in 2016 al 5 […]

Voorstel samenvoegen leeftijdsklassen

Vandaag (vrijdag 24 juni) is de vergadering van de Federatieraad in Kampen; op de agenda staat o.a. de cruiserklasse (met name samenvoegen van leeftijden).

Er zijn enkele bijdragen binnengekomen m.b.t. de cruisers; deze zijn gebundeld in één document: FR_20160624_cruiserklasses_voorstellen_en_opmerkingen.pdf

Naar aanleiding van al deze input heeft het bestuur een voorstel gemaakt. Dit voorstel gaat over […]

Plaatsingswedstrijd en NK

Uitleg over de Plaatsingswedstrijd en NK in Winschoten 14, 15 en 16 Mei 2016

Op zaterdag 14 mei wordt de Plaatsingswedstrijd gereden. Op maandag 16 mei wordt het NK gereden.

De Plaatsingswedstrijd is een “gewone” nationale wedstrijd net als de PK’s. De Plaatsingswedstrijd telt mee voor deelname aan het NK (minimaal 4 nationale wedstrijden).

De […]

Tarieven 2016 vastgesteld

De Federatieraad van de NFF heeft in haar vergadering op 27 november 2015 de tarieven voor 2016 vastgesteld. De bedragen zijn als volgt:

Contributie clubs aan NFF € 25,00 per jaar Kosten Federatiekaart (=licentie) € 10,00 per jaar Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij nationale wedstrijd € 5,00 per persoon per klasse Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij NK […]

Vraag en antwoord Promotieklasse

Vragen en antwoorden over de vernieuwde promotie klasse Is de promotieklasse de hoogste klasse van de NFF? Jazeker. Je wordt gekroond tot de beste rijder over een heel seizoen en wordt daarmee één van de drie grote NFF kampioenen! Waarom heet het eigenlijk promotie klasse? De klasse is ooit begonnen ter promotie van het fietscross […]

Promotieklasse wordt vernieuwd

Gisteravond is de NFF Federatieraad unaniem accoord gegaan met het voorstel om de Promotieklasse te vernieuwen. Dit voorstel hier te vinden.

De belangrijkste veranderingen:

andere leeftijdsindeling: zowel bij jongens als meisjes: 12 jaar en jonger, 13 jaar en ouder per rijder worden de vier slechtste resultaten als ‘schrap-resultaat’ aangemerkt; die tellen dus niet mee voor […]

Regel minimum aantal wedstrijden voor NK-deelname

In de reacties op onze oproep over een “redesign van het NK”, komt vaak de regel “4 van de 8” naar voren. Dat wil zeggen: vier nationale wedstrijden rijden om aan het NK mee te mogen doen.

Laten we met zijn allen niet vergeten dat de regel iets anders is. In de praktijk komt het […]