Persoonlijke reacties op redesign NK

Op onze oproep hebben zowel individuele personen als clubs gereageerd.
De reacties van personen zijn waardevol voor de meningsvorming en ze dragen bij aan de discussie, maar ze vormen geen officiële ‘input’ voor de Federatieraad-vergadering.

De persoonlijke bijdragen op Facebook zijn voor iedereen te volgen en iedereen kan aan de discussie meenemen.
En als NFF juichen we dat ook echt wel toe. Sterker nog: we zijn die discussie op Facebook zelf begonnen in het NK-weekend.

Maar in de Federatieraad komen alleen die voorstellen aan de orde die of door het bestuur of door de leden zijn ingediend.
En díe voorstellen worden verstrekt aan de leden.

Om de openheid binnen de NFF te ondersteunen, hebben we alle voorstellen die in de Federatieraad worden ingebracht ook beschikbaar gemaakt voor iedereen. Je kunt ze downloaden vanaf de NFF-website en door middel van links die op Facebook zijn geplaatst.

De discussies op Facebook kunnen door iedereen gevolgd worden. Ook door de clubvertegenwoordigers die straks in de Federatieraad de voorstellen moeten bespreken en die tot een besluit moeten komen.
Als die clubvertegenwoordigers hun mening opmaken op basis van wat ze op Facebook lezen, prima!
Maar daarnaast zouden we graag zien dat deze zelfde discussies binnen de club gevoerd worden, zodat de club-vertegenwoordigers ook daadwerkelijk de mening van hun club vertegenwoordigen.

Met de informatie (de voorstellen) die nu voor iedereen beschikbaar is, weet je ook met welke bagage de clubvertegenwoordigers naar de Federatieraad gaan. Je kunt ze dus vragen naar hun mening en je kunt je eigen mening aan hen kenbaar maken.

Er hebben ook enkele personen via email gereageerd. Die hebben we ook beantwoord. Maar ook die voorstellen komen (als persoonlijke inbreng) niet in de Federatieraad.

Comments are closed.