Nederlands Kampioenschap krijgt een make-over

Een redesign van het NK zoals voorgesteld door het bestuur, is gisteravond door de Federatieraad met algemene stemmen aangenomen.
De basis uitgangspunten zijn één voor één door alle aanwezige clubs onderschreven:

  • Pinksterweekend blijft hét NK-weekend
  • Het weekend moet ook een heel weekend blijven
  • Het eigenlijke NK wordt op één dag gereden
  • Niemand moet verplicht worden om twee dagen (zaterdag/maandag) aanwezig te zijn.

De invulling hiervan is ook met algemene stemmen aangenomen:

zaterdag: nationale wedstrijd (normaal gesproken de 9e in de rij)

maandag: NK alle klasses.

De wedstrijd van zaterdag zal door het leven gaan als “Plaatsingswedstrijd”. De resultaten van zaterdag zullen een rol spelen bij de indeling van de wedstrijd op maandag.

De verdere details van de Plaatsingswedstrijd zullen aan de orde komen in de Federatieraad-vergadering van november.
Dan gaat het over zaken als bijvoorbeeld

  • wel of niet bekers/truien voor finalisten
  • details van de plaatsings-resultaten

Er komt dus een volledige wedstrijd bij in dat weekend. Dat zou financiële consequenties kunnen hebben voor de organiserende club. De NFF committeert zich aan het uitgangspunt dat de organiserende club geen financieel verlies mag leiden door deze verandering.
De bedoeling is dat het weekend rijders gaat trekken met een aantrekkelijk programma voor deelnemers en bezoekers.
Evenals de uitwerking van de Plaatsingswedstrijd, zullen ook de financiële gevolgen nader worden uitgewerkt in de november-vergadering van de Federatieraad.

Comments are closed.