Rijdersraad

Wat is de rijdersraad

De rijdersraad is een commissie van het bestuur en heeft als doel het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aspecten welke te maken hebben met het organiseren van fietscrosswedstrijden, het wedstrijdreglement en het beoefenen van de sport in het algemeen.

Het emailadres van de rijdersraad is:  rijdersraad@fietscross.org

Wat doet de Rijdersraad

De Rijdersraad schuift aan bij de algemene bestuursvergaderingen van het NFF bestuur en brengt adviezen uit en doet voorstellen aan het NFF bestuur. Een lid van de Rijdersraad, dient hiertoe initiatieven te nemen om bij zijn meningsvorming over onderwerpen van de Rijdersraad, de mening van andere rijders uit zijn regio te horen. Het NFF-bestuur verplicht zich de adviezen en voorstellen serieus te overwegen.

Een advies heeft betrekking op een vraag die het NFF bestuur aan de rijdersraad stelt; een voorstel wordt op eigen initiatief door de Rijdersraad gedaan. Adviezen van de Rijdersraad kunnen zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het NFF-bestuur. Voorstellen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden, zoveel mogelijk beargumenteerd. Indien een advies schriftelijk wordt aangeleverd, verplicht het NFF-bestuur zich om een terugkoppeling te geven wat er met het advies gedaan wordt.

Bij de leden van de rijdersraad kunt u o.a. terecht voor ideeën en eventuele wensen vanuit rijders oogpunt. De rijdersraad kan dit dan voorleggen bij het NFF bestuur. Een lid van de Rijdersraad vertegenwoordigt alle rijders uit zijn / haar regio.

Samenstelling rijdersraad

Het bestuur benoemt uit elke regio een licentiehouder in de Rijdersraad. Het bestuur verplicht zich die rijders in de Rijdersraad op te nemen, die binnen de regio’s worden uitgekozen. Aan de regio’s wordt overgelaten de kandidaten door middel van een procedure voor te dragen.

Bij het uitverkiezen van een kandidaat, dient het regio-bestuur op de volgende criteria acht te geven:

  • – een kandidaat voor de Rijdersraad moet op regelmatige basis deelnemen aan regionale en nationale fietscrosswedstrijden georganiseerd door de NFF;
  • – de minimale leeftijd om benoemd te kunnen worden in de Rijdersraad is vijftien jaar.

Het regio-overleg zal minimaal eens per jaar toetsen of de rijder nog voldoet aan de gestelde criteria. Zonodig zal het regio-overleg een andere rijder voordragen voor de Rijdersraad.

Wie zitten er in de Rijdersraad

Elke regio heeft zijn eigen vertegenwoordiger van de rijdersraad. Wie er in de rijdersraad zit in uw regio kunt u hieronder zien!

naam club regio email
Jochum Visser FCC De Heideclub Noord rijdersraad@fietscross.org
Lisa Mepschen FCC De Vaart Oost rijdersraad@fietscross.org
vacature Midden
vacature Zuid