Secretariaat NFF

Rob Waaijenberg
Koolmeesstraat 1
7731 XK Ommen
tel.: 06 - 36 40 50 12

mail:
secretaris@fietscross.org

Uitslagen Drents Kampioenschap, 17 sept 2016 te Assen

Uitslagen Drents Kampioenschap 17 september 2016

Hier kunt u de uitslagen van het Drents Kampioenschap downloaden:

Uitslagen per Club

Uitslagen per Klasse

Beste 3 per Klasse

Overzicht Promotieklassen na Assen

Kennismakingsjaar NFF 2017

De NFF maakt het mogelijk dat alle Nederlandse verenigingen die nog niet bij de Federatie zijn aangesloten kennis kunnen maken met onze faciliteiten. Daartoe is de regeling vastgesteld zoals die hieronder wordt uitgeschreven. De regeling goldt al voor het kalenderjaar 2016 en wordt nu ook van toepassing op 2017.
De regeling gaat nadrukkelijk niet over een officieel lidmaatschap (wat natuurlijk ook nog steeds kan) maar over een kennismaking met een minimum aan verplichtingen.

Vragen over de regeling? Neem even contact op met het NFF-secretariaat.


Concreet: Kennismakings-aanbod aan een ‘nieuwe’ vereniging:

 • De vereniging betaalt € 250,00 voor één kalenderjaar kennismaking met de NFF.
 • De vereniging geeft ook alle fietscrossende leden op bij de NFF voor een Federatiekaart.
 • Voor alle nieuwe kaarthouders worden in het kennismakingsjaar door de NFF geen Federatiekaart-kosten in rekening gebracht.
 • De nieuwe kaarthouders mogen aan alle wedstrijden meedoen (zowel district als nationaal) en betalen daarvoor wel de normale inschrijfgelden. Zij zijn volwaardige deelnemers aan de wedstrijden.
 • Er is geen sprake van een formeel NFF-lidmaatschap van de vereniging.
  De vereniging heeft dus in het kennismakingsjaar géén stemrecht in de Federatieraad-vergadering en de vereniging heeft geen recht om een wedstrijd te organiseren.
  Van alle andere faciliteiten mag wel gebruik worden gemaakt (bijvoorbeeld deelnemen aan opleidingen).
  Het wordt door de NFF op prijs gesteld en aangemoedigd dat een vereniging in het kader van de kennismaking de districtsvergaderingen en de Federatieraad-vergaderingen bijwoont.

Aanvullende bepalingen:

Bestaande Federatiekaarthouders zijn uitgesloten van de Kennismakings-regeling. Als een rijder van een Kennismakings-club al een Federatiekaart heeft via een bestaande NFF-club, dan kan hij geen aanspraak maken op een gratis kaart.

De Kennismaking geldt voor het kalenderjaar 2016. Meedoen hoeft niet per sé vanaf 1 januari, maar eindigt altijd op 31 december 2017.

Nota Bene:

De contributie voor gewone leden ( = club-afdracht; de clubs zijn NFF-lid, niet de rijders) is € 25,00 per jaar.

Dit geldt dan ook voor clubs die in plaats van de Kennismakings-regeling gewoon lid willen worden. In dat geval geldt dan de normale regeling dat een club eerst een jaar aspirant-lid is en daarna volwaardig lid wordt.

Aanvullende toelichting:

Het is de NFF er veel aan gelegen dat deelnemen aan de Kennismakings-regeling ook een echte kennismaking is. Het NFF-bestuur zal dan ook actief contact onderhouden met clubs die aan de regeling deelnemen, zodat eventuele vragen snel beantwoord worden en zodat deelname aan wedstrijden en de procedures daaromheen voorspoedig en geruisloos verlopen.
Bovendien is het ons veel waard dat Kennismakingsclubs niet alleen rijders afvaardigen naar districts- en nationale wedstrijden maar dat zij als organisatie ook kennis maken met de organisatie en het functioneren van de NFF.

De Kennismakings-periode moet niet gezien worden als een vervanging van het aspirant-lidmaatschap.
Wanneer een Kennismakings-club na een jaar besluit om inderdaad lid te worden van de NFF, dan volgt de gebruikelijke procedure, dus ook beginnend met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Een Kennismakings-jaar verandert ook niets aan de termijn waarop nieuwe leden in aanmerking komen om zelf een (nationale) wedstrijd te mogen organiseren; die termijn van drie jaar vangt aan met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Overigens:
Er staat geen enkele club iets in de weg om de Kennismaking over te slaan en direct aspirant-lid te worden van de NFF. In dat laatste geval gelden wél de normale onderdelen die bij een lidmaatschap behoren (bijvoorbeeld stemrecht in de FR).

document: Besluit Kennismakingsjaar NFF 2017

Deelnemerslijsten Drents Kampioenschap 17 september 2016

Hier kunt u de voorinschrijvingen voor het Drents Kampioenschap (17 september 2016, Assen) downloaden:

Drents Kampioenschap, Deelnemers per club

Drents Kampioenschap, Deelnemers per klasse

Drents Kampioenschap, clubtaart

Voorstel samenvoegen leeftijdsklassen

Vandaag (vrijdag 24 juni) is de vergadering van de Federatieraad in Kampen;
op de agenda staat o.a. de cruiserklasse (met name samenvoegen van leeftijden).

Er zijn enkele bijdragen binnengekomen m.b.t. de cruisers; deze zijn gebundeld in één document:
FR_20160624_cruiserklasses_voorstellen_en_opmerkingen.pdf

Naar aanleiding van al deze input heeft het bestuur een voorstel gemaakt.
Dit voorstel gaat over het samenvoegen van klasses;
het is gemaakt naar aanleiding van de commentaren op de cruiser-klasses, maar het bestuursvoorstel is gemaakt om op alle leeftijdsklasses toe te passen (dus ook bij de 20-inch).

FR_20160624_bestuursvoorstel_combineren_wedstrijdklasses.pdf

Voorinschrijvingen Twents Kampioenschap in Nijverdal op 25 juni 2016

Hieronder vind je de voor-inschrijvingen voor het Twents Kampioenschap, 25 juni as. in Nijverdal

Inschrijvingen per klasse

Inschrijvingen per club

Clubtaart Plaatsingswedstrijd

Uitnodigingen FR verstuurd

De uitnodigingen voor de Federatieraad op 24 juni zijn vanavond per email verstuurd naar de verenigingen die bij de NFF zijn aangesloten.

Een club-bestuur dat deze uitnodiging niet binnen krijgt, moet even contact met de secretaris van de NFF opnemen.

Samen met de agenda is één voorstel meegestuurd m.b.t. de Cruiserklasses. Dit is een voorstel dat uit de Cruisers zelf voortkomt en door één van de verenigingen is ingediend voor de FR.
Wellicht komen er nog meer voorstellen.

Voorstellen kunnen worden ingediend door een lid ( = vereniging) van de NFF, of door meerdere leden gezamenlijk.
Het bestuur van de NFF zal in de week voor de vergadering met een advies komen.

Zoals altijd hebben de clubs (in de Federatieraad-vergadering) het laatste woord.

NK Clubs: alle uitslagen

NK Clubs: de stand

NK Clubs: alle rijders per club met behaalde punten

NK CLubs: de beste drie per klasse

NK Clubs: de uitslagen per club van alle rijders

NK Clubs: de finale uitslagen per klasse

NK Clubs inschrijvingen

Beste verenigingen, rijders, afdelingen en districten,

Inmiddels is de voorinschrijving gesloten en zijn de definitieve wedstrijdklasses bepaald. Bijgaand treffen jullie het resultaat daarvan aan. Graag verspreiden onder jullie achterban.

Tegenvallende voorinschrijving

Voor een officieel NK valt de voorinschrijving tegen. Daarom blijft het mogelijk om in te schrijven!
Deze gezamenlijke wedstrijd verdient een grootse deelname en de organiserende clubs hebben er veel baat bij vanwege de organisatiekosten die bij deze wedstrijd komen kijken.
Help daarom mee om er met zijn ALLEN om er een mooi NK Clubs van te maken! Niet alleen voor dit jaar maar ook voor de toekomstige jaren.

Wat opvalt is dat er veel verenigingen nog geen reactie hebben gegeven, in totaal 23 verenigingen. Wellicht is het binnen deze verenigingen vergeten of niet correct aangekomen. Het is jammer als dit het geval is, we missen dan deelnemers en dat is zonde.
Deze verenigingen kunnen het inschrijfbestand nog tot en met vrijdagavond per mail insturen. Zaterdag meenemen op een USB stick is ook een optie.

Verenigingen die zich al hebben aangemeld, kunnen dat niet meer en geven hun laatste wijzigingen op de dag zelf voor 9.30uur door.

Downloads:

NK Clubs VOOR-inschrijvingen per club

NK Clubs VOOR-inschrijvingen per klasse

NK Clubs Clubtaart

INDELING van de TRAININGSBLOKKEN op basis van de voorinschrijvingen

NK Clubs uitnodiging

Download hier de Uitnodiging voor het Nederland Kampioenschap voor BMX clubs 28-5-2016 in Doetinchem:

NKC_2016_uitnodiging.pdf

NK Clubs Inschrijven

Het grootste Nederlandse BMX evenement van het jaar staat weer voor de deur,
het Nederlands Kampioenschap voor BMX clubs
Sinds 2012 wordt deze wedstrijd door samenwerking van NFF en KNWU gereden door alle BMX clubs van Nederland.
Deze wedstrijd staat open voor alle geregistreerde BMX rijders van de NFF en KNWU, dus ook KNWU basisleden.

Organisatie

Dit jaar is het de beurt aan de NFF om het wedstrijdtechnische deel te organiseren.
De organisatie zelf is in handen van FCCL uit Lichtenvoorde en FCC De IJsselcrossers uit Doetinchem. De wedstrijd wordt verreden in Doetinchem.

Reglementen

Zie Reglement Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs 2016.pdf en de Puntentelling. De belangrijkste zaken:

 • Het NKClubs BMX reglement 2016 is nagenoeg gelijk aan het reglement van 2014 dat destijds in overleg tussen de beide bonden is afgestemd.
 • De grootste wijziging betreft de klasse indeling. Omdat er geen KNWU ranglijstpunten meer zijn te verdienen worden de nationale NFF klasses aangehouden.
 • Als indelingsdatum wordt 31-12-2016 aangehouden, de leeftijd van eind 2016 en daarmee gelijk aan de KNWU licentieleeftijd.
 • Alleen rijders die in 2016 minimaal 13 jaar zijn of 13 jaar worden mogen met "clicks" rijden.
 • Rijders die bij dezelfde vereniging een NFF kaart en KNWU lidmaatschap/licentie hebben, zijn verplicht met hun NFF startnummer te rijden. Zij kunnen zich alleen onder dat nummer inschrijven.

Sluiting voorinschrijving

De voorinschrijving sluit op dinsdagavond 24-5-2016 21.00 uur. U heeft dus nog bijna 1 week de tijd om het bestand in te vullen.
Wacht met insturen tot het compleet is, dus stuur het niet te vroeg in. Dit scheelt veel onnodig werk, omdat er anders veel niet definitieve versies worden ingestuurd.

Inschrijfprocedure

Inschrijven kan uitsluitend door het bijgevoegde EXCEL inschrijfbestand ( dus GEEN zelfgemaakte!) in te vullen en in te sturen.
Het EXCEL bestand als volgt opslaan, bijvoorbeeld onder "Mijn documenten": (eigen)clubplaats-versienummer.
Bijvoorbeeld: Apeldoorn-2 (2e ingestuurde versie),
of: Nijkerk-1 (1e ingestuurde versie), etc.
Daarna het bestand bewerken en opslaan met de juiste naam. Dan de laatste versie mailen naar inschrijvingen@fietscross.org.

Alleen de LAATSTE mail die u voor de sluiting van de voorinschrijving stuurt wordt gebruikt voor de inschrijving, alle andere mails worden verwijderd en niet gelezen.
Wijzigingen na de sluitingsdatum worden niet verwerkt, deze (digitaal of telefonisch) doorgeven heeft geen zin.

Er wordt geen reactie meer gegeven op mails die te laat binnen komen.
De laatste wijzigingen kunnen ALLEEN nog op de wedstrijddag (tot 09:30) worden doorgegeven.

Uitleg invullen inschrijfbestand

Via het pijltje naast "Clubplaats" uw eigen club(team) te kiezen krijgt u alleen uw club(team)rijders op het scherm.
Indien een rijder ook cruiser rijdt, dan komt deze 2 keer voor. Per inschrijving zet u onder de kolom "Deelname" een "j" (van ja).
Het totaalbedrag een inschrijfgeld ziet u dan direct. U kunt het overzicht ook printen om bijvoorbeeld mee te nemen naar de wedstrijd.

Niet in het bestand voorkomende rijder

Het inschrijfbestand is in principe bijgewerkt met de NFF kaarthouders per 13-5-2016 en de KNWU licentiehouders per 4-5-2016.
Inschrijving van rijders die toch niet voorkomen of inschrijven in een klasse voor een bestaande rijder die niet in bestand staat geeft u als volgt in de mail tekst aan:
Startnummer, Naam, Geboortedatum, Klasse (C, D, J of M).

Klasse Omschrijving
C Cruiser Heren
D Cruiser Dames
J Jongens
M Meisjes

Inschrijvingen op de dag zelf

Dit is nog afhankelijk van het aantal voorinschrijvingen, maar we streven naar maximale deelname.
Indien de organisatie inschrijving op de dag zelf mogelijk maakt, dan kan dit alleen tegen het dubbele inschrijfgeld.
Zorg daarom dat u tijdig het bestand instuurt en wacht niet tot het laatste moment!

Tot Slot

Mochten er problemen zijn met het invullen van de inschrijflijst, laat het ons dan weten. We helpen jullie graag!
Met vriendelijke sportgroet,

inschrijvingen@fietscross.org

http://www.fietscross.org