NFF-dag 4 februari 2017

In het kader van “30 jaar NFF” hebben we op zaterdag 4 februari een hele dag gepland met aparte ochtend- en middag-programma’s.

Het onderstaande staat ook in een aparte Nieuwsbrief over 4 februari.

Aan de slag met het thema Wedstrijden.

Ochtend: Opleidings-aktiviteit “Wedstrijden”

Uitgaande van een nationale wedstrijd (PK) nemen we samen de hele dag door. We beginnen al met de voorinschrijvingen: hoe gaat dat in zijn werk en waaróm werken we eigenlijk met voorinschrijvingen.

Daarna komen aan de beurt: het voorbereiden en publiceren van de wedstrijdlijsten; welke officials lopen er op en rond de baan en wat is hun werk; wat doet de binnen-jury en we zien hoe de fotofinish eigenlijk in zijn werk gaat.

We gaan ook in op reglement-zaken: wanneer kan een race worden overgereden, welke straffen kennen we en wanneer worden die uitgedeeld, wanneer ga je door naar een volgende ronde.

En natuurlijk komt ook de prijsuitreiking aan bod en de reden dat we kampioens-shirts en 8 bekers uitreiken.

Interaktief

We hebben ons voorgenomen het geheel zo aangenaam mogelijk te maken, met filmbeelden en illustraties, en met aktieve inbreng van alle deelnemers.

In plaats van een theorie-les willen we met de aanwezigen in gesprek over alle onderdelen, discussieren over het beleid en uitwisselen van ideeën over zaken die misschien hier en daar wel wat aanpassing en vernieuwing kunnen gebruiken.

En af en toe een quiz-vraag om de kennis bij de achterban te peilen.


Middag: theatervoorstelling “Wel winnen, hè!”

Theatervoorstelling voor alle vrijwilligers

Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je sporters? Wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders? Reserveer nu een gratis kaartje voor de uitvoering voor alle fietscrossclubs van de humoristische theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’.

Op zaterdagmiddag 4 februari 2017 vindt in de theaterzaal van De Cantharel in Apeldoorn de voorstelling voor sportclubs ‘Wel winnen, hè!’ plaats. Deze voorstelling gaat over het versterken van sportclubs en het verbeteren van prestaties. Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin sporters zich optimaal kunnen ontwikkelen, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit?

De theatervoorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers bij sportclubs, zoals trainers en coaches en bestuurs- en commissieleden.

Het verhaal dat in deze voorstelling wordt gebracht, is gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met jarenlang wetenschappelijk onderzoek.

De voorstelling wordt uitgevoerd door het theatergezelschap Positief Coachen. ‘Wel winnen, hè!’ is reeds 300 keer op de planken gebracht; daar kwamen in totaal 100.000 mensen op af.

Dankzij de NFF is de toegang gratis (normale prijs €20), mits je je van te voren aanmeld via www.welwinnenhe.nl. Let op: vol is vol!

De Cantharel ligt aan de Van Golsteinlaan 20 in Apeldoorn. De inloop is vanaf 13.30 uur; de voorstelling duurt van 14.00 tot 15.30 uur (zonder pauze). Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Waaijenberg van de NFF,
via e-mail secretaris@fietscross.org of telefoon 06 – 36 40 50 12.


Wat moet je weten over deze dag

Alles vindt plaats in het Van der Valk-hotel De Cantharel in Apeldoorn. Dit is vrij gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg A1 (afslag #19, “Hoenderloo”).

Geen kosten (behalve lunch)

Je kunt kosteloos deelnemen aan zowel het ochtend- als het middag-programma.
De theater-voorstelling die ’s middags wordt gegeven is door de NFF betaald, de toegang is gratis voor alle bezoekers.

Naast de organisatiekosten kunnen we helaas geen gratis lunch aanbieden. Deelnemers die dat willen, zullen hun eigen lunch moeten meenemen of in het hotel gebruiken. Er is wel een mogelijkheid om via de NFF een kleine lunch te reserveren voor €10,-, bestaande uit 2 luxe belegde broodjes en koffie/thee/jus d’orange. Deze lunch wordt door het hotel geserveerd in de zaal waar we het ochtend-programma hebben gedaan.

Het is wellicht een idee dat clubs hun eigen deelnemers in staat stellen de lunch te declareren.

Aantallen bezoekers:

We zijn natuurlijk gebonden aan de capaciteiten van de gebruikte zalen.
Voor het ochtend-programma (de opleidingsaktiviteit) kunnen we per NFF-vereniging in eerste instantie 4 personen uitnodigen.

Deelnemers voor het ochtend-programma moeten zich tevoren aanmelden via een formulier. Het aanmeldingsformulier vindt u hier: Aanmeldingsformulier voor de ochtend; op Google Forms.
U kunt daar ook uw keuze voor de lunch op invullen.

Als we voor 4 februari nog plaatsen voor de ochtend hebben te verdelen zullen we dat zeker melden.

Voor de theater-voorstelling hebben we meer dan 300 plaatsen ter beschikking, in de Auditorium-zaal van De Cantharel.
Ook daarvoor moet u zich apart aanmelden, en wel via de speciale webpagina van de theatervoorstelling: www.welwinnenhe.nl

Bij aanmelding moet een emailadres worden opgegeven; op dat emailadres krijgt u automatisch een gratis toegangskaart toegestuurd.

Kennismakingsjaar NFF 2017

De NFF maakt het mogelijk dat alle Nederlandse verenigingen die nog niet bij de Federatie zijn aangesloten kennis kunnen maken met onze faciliteiten. Daartoe is de regeling vastgesteld zoals die hieronder wordt uitgeschreven. De regeling goldt al voor het kalenderjaar 2016 en wordt nu ook van toepassing op 2017.
De regeling gaat nadrukkelijk niet over een officieel lidmaatschap (wat natuurlijk ook nog steeds kan) maar over een kennismaking met een minimum aan verplichtingen.

Vragen over de regeling? Neem even contact op met het NFF-secretariaat.


Concreet: Kennismakings-aanbod aan een ‘nieuwe’ vereniging:

 • De vereniging betaalt € 250,00 voor één kalenderjaar kennismaking met de NFF.
 • De vereniging geeft ook alle fietscrossende leden op bij de NFF voor een Federatiekaart.
 • Voor alle nieuwe kaarthouders worden in het kennismakingsjaar door de NFF geen Federatiekaart-kosten in rekening gebracht.
 • De nieuwe kaarthouders mogen aan alle wedstrijden meedoen (zowel district als nationaal) en betalen daarvoor wel de normale inschrijfgelden. Zij zijn volwaardige deelnemers aan de wedstrijden.
 • Er is geen sprake van een formeel NFF-lidmaatschap van de vereniging.
  De vereniging heeft dus in het kennismakingsjaar géén stemrecht in de Federatieraad-vergadering en de vereniging heeft geen recht om een wedstrijd te organiseren.
  Van alle andere faciliteiten mag wel gebruik worden gemaakt (bijvoorbeeld deelnemen aan opleidingen).
  Het wordt door de NFF op prijs gesteld en aangemoedigd dat een vereniging in het kader van de kennismaking de districtsvergaderingen en de Federatieraad-vergaderingen bijwoont.

Aanvullende bepalingen:

Bestaande Federatiekaarthouders zijn uitgesloten van de Kennismakings-regeling. Als een rijder van een Kennismakings-club al een Federatiekaart heeft via een bestaande NFF-club, dan kan hij geen aanspraak maken op een gratis kaart.

De Kennismaking geldt voor het kalenderjaar 2016. Meedoen hoeft niet per sé vanaf 1 januari, maar eindigt altijd op 31 december 2017.

Nota Bene:

De contributie voor gewone leden ( = club-afdracht; de clubs zijn NFF-lid, niet de rijders) is € 25,00 per jaar.

Dit geldt dan ook voor clubs die in plaats van de Kennismakings-regeling gewoon lid willen worden. In dat geval geldt dan de normale regeling dat een club eerst een jaar aspirant-lid is en daarna volwaardig lid wordt.

Aanvullende toelichting:

Het is de NFF er veel aan gelegen dat deelnemen aan de Kennismakings-regeling ook een echte kennismaking is. Het NFF-bestuur zal dan ook actief contact onderhouden met clubs die aan de regeling deelnemen, zodat eventuele vragen snel beantwoord worden en zodat deelname aan wedstrijden en de procedures daaromheen voorspoedig en geruisloos verlopen.
Bovendien is het ons veel waard dat Kennismakingsclubs niet alleen rijders afvaardigen naar districts- en nationale wedstrijden maar dat zij als organisatie ook kennis maken met de organisatie en het functioneren van de NFF.

De Kennismakings-periode moet niet gezien worden als een vervanging van het aspirant-lidmaatschap.
Wanneer een Kennismakings-club na een jaar besluit om inderdaad lid te worden van de NFF, dan volgt de gebruikelijke procedure, dus ook beginnend met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Een Kennismakings-jaar verandert ook niets aan de termijn waarop nieuwe leden in aanmerking komen om zelf een (nationale) wedstrijd te mogen organiseren; die termijn van drie jaar vangt aan met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Overigens:
Er staat geen enkele club iets in de weg om de Kennismaking over te slaan en direct aspirant-lid te worden van de NFF. In dat laatste geval gelden wél de normale onderdelen die bij een lidmaatschap behoren (bijvoorbeeld stemrecht in de FR).

document: Besluit Kennismakingsjaar NFF 2017

Voorstel samenvoegen leeftijdsklassen

Vandaag (vrijdag 24 juni) is de vergadering van de Federatieraad in Kampen;
op de agenda staat o.a. de cruiserklasse (met name samenvoegen van leeftijden).

Er zijn enkele bijdragen binnengekomen m.b.t. de cruisers; deze zijn gebundeld in één document:
FR_20160624_cruiserklasses_voorstellen_en_opmerkingen.pdf

Naar aanleiding van al deze input heeft het bestuur een voorstel gemaakt.
Dit voorstel gaat over het samenvoegen van klasses;
het is gemaakt naar aanleiding van de commentaren op de cruiser-klasses, maar het bestuursvoorstel is gemaakt om op alle leeftijdsklasses toe te passen (dus ook bij de 20-inch).

FR_20160624_bestuursvoorstel_combineren_wedstrijdklasses.pdf

Oproep aan alle NFF-cruisers

Eind Juni is er weer een Federatieraad-vergadering. Daar zitten alle clubs bij elkaar om beleid en regels vast te stellen.

Vanwege de vele discussies over de klasse-indeling en het samenvoegen,
nodigen we de Cruisers uit om zelf een voorstel in te leveren over de klasse-indeling.

Het zou natuurlijk leuk zijn als er een gezamenlijk voorstel komt dat door meerdere cruisers wordt gedragen.
Formeel moeten voorstellen ingediend of ondersteund worden door één of meer clubs. Maar daar kunnen we wel een keer omheen.

Uiteindelijk moet een voorstel natuurlijk wel door de clubs worden goedgekeurd. We raden dan ook alle cruisers aan om in ieder geval in de eigen club dit aan de orde te stellen en door te spreken.

Plaatsingswedstrijd en NK

Uitleg over de Plaatsingswedstrijd en NK in Winschoten 14, 15 en 16 Mei 2016

Op zaterdag 14 mei wordt de Plaatsingswedstrijd gereden.
Op maandag 16 mei wordt het NK gereden.

De Plaatsingswedstrijd is een “gewone” nationale wedstrijd net als de PK’s.
De Plaatsingswedstrijd telt mee voor deelname aan het NK (minimaal 4 nationale wedstrijden).

De uitslag van de Plaatsingswedstrijd bepaalt de manche-indeling van het NK
en bepaalt de startplaatskeuze in alle manches van het NK.

 

Deelname én uitslag van de Plaatsingswedstrijd zijn bepalend voor de startplaatsen bij het NK.

Uitleg:

Bij het NK mag al in de manches gekozen worden voor een startplaats aan het hek.
De rijders met de beste uitslagen op de Plaatsingswedstrijd, mogen bij het NK als eerste een startplaats kiezen in de manches.
De rijders die de Plaatsingswedstrijd helemaal niet hebben gereden, komen bij het NK als laatste aan de beurt bij het kiezen van een startplaats.

Het mogen kiezen van een startplaats aan het hek, is normaal bij de PK’s pas ná de manches. Nu bij het NK al ín de manches.
Het loont dus de moeite om ook de Plaatsingswedstrijd te rijden.

 

Speedway-systeem bij de Plaatsingswedstrijd

De 3 manches van de Plaatsingswedstrijd worden gereden volgens het “speedway-“systeem.
Dat wil zeggen: in elke manche een andere groepsindeling.
Je rijd dus niet drie keer tegen dezelfde groep concurrenten,
maar je treft 3x andere rijders.
Nota Bene: de wisselende samenstelling van de groepen is natuurlijk afhankelijk van het totaal aantal deelnemers in dezelfde leeftijdsklasse.

 

Promotieklasse tijdens de Plaatsingswedstrijd.

De rijders die tijdens de Plaatsingswedstrijd in de Promotieklasse rijden,
verdienen in die klasse op die dag dubbele punten.
Het loont dus de moeite om ook de Plaatsingswedstrijd te rijden.

Kennismakingsjaar NFF

De NFF maakt het mogelijk dat alle Nederlandse verenigingen die nog niet bij de Federatie zijn aangesloten kennis kunnen maken met onze faciliteiten. Daartoe is de regeling vastgesteld zoals die hieronder wordt uitgeschreven. De regeling geldt alleen voor het kalenderjaar 2016.
De regeling gaat nadrukkelijk niet over een officieel lidmaatschap (wat natuurlijk ook nog steeds kan) maar over een kennismaking met een minimum aan verplichtingen.

Concreet: Kennismakings-aanbod aan een ‘nieuwe’ vereniging:

 • De vereniging betaalt € 250,00 voor één kalenderjaar kennismaking met de NFF.
 • De vereniging geeft ook alle fietscrossende leden op bij de NFF voor een Federatiekaart.
 • Voor alle nieuwe kaarthouders worden in het kennismakingsjaar door de NFF geen Federatiekaart-kosten in rekening gebracht.
 • De nieuwe kaarthouders mogen aan alle wedstrijden meedoen (zowel district als nationaal) en betalen daarvoor wel de normale inschrijfgelden. Zij zijn volwaardige deelnemers aan de wedstrijden.
 • Er is geen sprake van een formeel lidmaatschap van de vereniging.
  De vereniging heeft dus in het kennismakingsjaar géén stemrecht in de Federatieraad-vergadering en de vereniging heeft geen recht om een wedstrijd te organiseren.
  Van alle andere faciliteiten mag wel gebruik worden gemaakt (bijvoorbeeld deelnemen aan opleidingen).
  Het wordt door de NFF op prijs gesteld en aangemoedigd dat een vereniging in het kader van de kennismaking de districtsvergaderingen en de Federatieraad-vergaderingen bijwoont.

Aanvullende bepalingen:

Bestaande Federatiekaarthouders zijn uitgesloten van de Kennismakings-regeling. Als een rijder van een Kennismakings-club al een Federatiekaart heeft via een bestaande NFF-club, dan kan hij geen aanspraak maken op een gratis kaart.

De Kennismaking geldt voor het kalenderjaar 2016. Meedoen hoeft niet per sé vanaf 1 januari, maar eindigt altijd op 31 december 2016.

Nota Bene:

De contributie voor gewone leden ( = club-afdracht; de clubs zijn NFF-lid, niet de rijders) gaat naar € 25,00 per jaar.

Dit geldt dan ook voor clubs die in plaats van de Kennismakings-regeling gewoon lid willen worden. In dat geval geldt dan de normale regeling dat een club eerst een jaar aspirant-lid is en daarna volwaardig lid wordt.

Aanvullende toelichting:

Het is de NFF er veel aan gelegen dat deelnemen aan de Kennismakings-regeling ook een echte kennismaking is. Het NFF-bestuur zal dan ook actief contact onderhouden met clubs die aan de regeling deelnemen, zodat eventuele vragen snel beantwoord worden en zodat deelname aan wedstrijden en de procedures daaromheen voorspoedig en geruisloos verlopen.
Bovendien is het ons veel waard dat Kennismakingsclubs niet alleen rijders afvaardigen naar districts- en nationale wedstrijden maar dat zij als organisatie ook kennis maken met de organisatie en het functioneren van de NFF.

De Kennismakings-periode moet niet gezien worden als een vervanging van het aspirant-lidmaatschap.
Wanneer een Kennismakings-club na een jaar besluit om inderdaad lid te worden van de NFF, dan volgt de gebruikelijke procedure, dus ook beginnend met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Een Kennismakings-jaar verandert ook niets aan de termijn waarop nieuwe leden in aanmerking komen om zelf een (nationale) wedstrijd te mogen organiseren; die termijn van drie jaar vangt aan met een jaar aspirant-lidmaatschap.

Overigens:
Er staat geen enkele club iets in de weg om de Kennismaking over te slaan en direct aspirant-lid te worden van de NFF. In dat laatste geval gelden wél de normale onderdelen die bij een lidmaatschap behoren (bijvoorbeeld stemrecht in de FR).

document: Besluit Kennismakingsjaar NFF

Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

 • De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”.
 • Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches met wisselende samenstelling van groepen. Deelnemers rijden dus elke manche in een groep met verschillende deelnemers.
 • Deze “speedway-“indeling geldt op deze dag ook voor de Promotieklasse.
 • Na de manches zal worden doorgegaan met de ‘normale’ kwalificatie-rondes; dus kwart finales, halve finales, finale.

Maandag:

 • Het NK wordt gereden met de traditionele groepsindeling, dus niet met het speedway-systeem.
 • Bij het NK mogen de rijders al direct in de manches hun eigen startposities kiezen, op volgorde van vermelding in de groep.
 • De indeling in de groepen is “gewogen”; hoe beter de uitslag van de Plaatsingswedstrijd, des te hoger in de groep; daarmee dus een betere keuze voor de startplaats.
 • Alle deelnemers van de Plaatsingswedstrijd krijgen voorrang op de deelnemers die alleen NK (alleen maandag) rijden.

Tarieven 2016 vastgesteld

De Federatieraad van de NFF heeft in haar vergadering op 27 november 2015 de tarieven voor 2016 vastgesteld.
De bedragen zijn als volgt:

Contributie clubs aan NFF
€ 25,00 per jaar
Kosten Federatiekaart (=licentie)
€ 10,00 per jaar
Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij nationale wedstrijd
€ 5,00 per persoon per klasse
Inschrijvingen eigen leeftijd/cruiser bij NK
€ 5,00 per persoon per klasse
Inschrijvingen Promotieklasse
€ 1,00 per persoon per wedstrijd
Bijdrage clubs aan NCK
€ 7,50 per club

Nota bene:

 • De club-afdracht aan de NFF is dus verlaagd van €30,00 naar €25,00
 • Het inschrijfgeld voor de Promotieklasse blijft gelijk op €1,00
 • Het inschrijfgeld voor de eigenleeftijdsklassen en de cruiser-klassen gaat bij de ‘gewone’ nationale wedstrijden met €1,00 omhoog. De inschrijfgelden voor deze klassen zijn voor de organiserende vereniging, dus bij bijvoorbeeld 350 inschrijvingen, verdiend de organisatie €350,00 meer ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij een nationale wedstrijd betaalt de organiserende vereniging € 40,00 aan de NFF voor het gebruik van de jury-computer, printpapier en dergelijke. Dit bedrag is gelijk gebleven.

Agenda Federatieraad en bijlagen

De agenda voor de Federatieraad op 27 november staat hier: Agenda FR 27-11-2015

Er zijn ook vier bijlagen:

NOTA BENE: Het zou niet de eerste keer zijn dat de wedstrijdkalender nog in de Federatieraad-vergadering wordt aangepast. Het is dus niet verstandig de hier genoemde datums te publiceren op bijvoorbeeld een verenigings-website.

Vraag en antwoord Promotieklasse

Vragen en antwoorden over de vernieuwde promotie klasse

Is de promotieklasse de hoogste klasse van de NFF?
Jazeker. Je wordt gekroond tot de beste rijder over een heel seizoen en wordt daarmee één van de drie grote NFF kampioenen!
Waarom heet het eigenlijk promotie klasse?
De klasse is ooit begonnen ter promotie van het fietscross spektakel omdat rijders van meerdere klasses samen gingen rijden in één landelijk klassement.
Voor rijders die meer uitdaging zoeken, bijvoorbeeld een cruiser of een 15-jarige topper, is deze klasse een extra motivatie/promotie om deel te nemen.
Is het duur om mee te doen?
Nee, het kost € 1 per wedstrijd. Ook als je je ’s-ochtends nog aanmeldt!
Als ik me heb opgegeven bij de voorinschrijving en ik ben ziek op de wedstrijddag?
Dat kost je dat niks. Bij de Promotieklasse hoef je niet te betalen bij afmelding
Wat is er anders aan de promotieklasse?
Het is een klassement over meerdere wedstrijden van pinksteren tot pinksteren.
Je rijdt alle wedstrijden tegen dezelfde rijders, maar wel van meerdere leeftijden.
Rijders in het eindklassement hebben allemaal recht op een eindbeker.
De winnaar van het klassement verdient een NFF rood-wit-blauwe kampioenstrui.
Tegen welke rijders rijd ik dan?
Je volgende NK leeftijd bepaalt dat. Ben je op 1 juli 2016:

 • 12 jaar of jonger: dan rijd je in de promotieklasse jeugd.
 • 13 jaar of ouder en meisje/vrouw: dan rijd je in de promotieklasse dames.
 • 13 jaar of ouder en jongen/man: dan rijd je in de promotieklasse heren.
Kan ik nog steeds met de promotieklasse beginnen?
Ja. Zolang je niet meer dan 4 wedstrijden heb gemist kun je altijd nog beginnen EN kom je altijd in de eindstand voor.
Kan ik ook nog later beginnen?
Omdat je 4 wedstrijden mag missen, kun je tot en met de 5e wedstijd beginnen.
Heb ik dan nog steeds net zoveel kans?
Ja hoor. Je hebt nog alle kans omdat:

 • Niet iedere gereden wedstrijd meetelt in de eindstand.
 • De slechtste 4 (of niet gereden) wedstrijden tellen niet mee.
Bij welke wedstrijden wordt de promotieklasse gereden?
Tijdens Nationale NFF wedstrijden (“PK’s”).
Op de zaterdag van het NK weekend.
Maar alleen op banen met 8 startplaatsen.
Hoeveel wedstrijden zijn er dan ongeveer?
Afhankelijk van de kalender 8 of 9.
Hoeveel tellen er van deze 8 of 9 dan niet?
4 niet (de slechtste of niet gereden wedstrijden)
Dus bij 8 wedstrijden de beste 4 resultaten,
En bij 9 wedstrijden de beste 5 resultaten.
Heb ik voordeel als ik alle wedstrijden meedoe?
Ja. Je kunt je slechtste resultaten verbeteren en je zo verder opwerken in de stand.
Telt iedere manche mee voor dagpunten?
Ja, iedere manche telt mee (10 tot en met 3 punten).
Telt iedere finale mee voor de dagpunten?
Vanaf de kwartfinale worden er extra punten gegeven voor plaatsen 5 tot en met 8.
Alle halve finalisten rijden een A- of een B finale voor de hoge extra punten.
Tellen alle wedstrijden even zwaar?
Nee. De laatste wedstrijd (in het NK weekend) telt dubbel. Dit om het klassement tot het laatste moment spannend te houden.