Uitslagen van het NK Clubs 2018

Hier vind je de einduitslag van het NK Clubs; welke rangschikking van de clubs, inclusief puntentotaal:
Uitslag NK Clubs, volgorde clubs eindrangschikking


De Beste 3 per klasse

Uitslagen per club (alle rijders)

Uitslagen per klasse (alle rijders)

Informatie over NK Clubs 2018

Reglement kun je hier downloaden: Reglement NK Clubs in Assen

Er wordt getraind in de gebruikelijke twee trainingsblokken, net als bij PK’s; met direct aansluitend het defilé.

Dag-aanmeldingen zijn mogelijk.

Uitslagen van het NK-weekend 19-21 mei 2018

Hier vind je de uitslagen van het NK-weekend in Haaksbergen

Plaatsingswedstrijd

De Beste 3 per klasse

Uitslagen per club (alle rijders)

Uitslagen per klasse (alle rijders)


Nederlands Kampioenschap

De Beste 3 per klasse

Uitslagen per club (alle rijders)

Uitslagen per klasse (alle rijders)

Tussenstand Promotieklasse na Nijkerk

De laatste tussenstand van de Promotieklasse, na het Veluws Kampioenschap in Nijkerk, vind je hier:
nff-promotieklasse-stand-20180512.pdf

Uitslagen van het Veluws Kampioenschap, 12 mei 2018

De Beste 3 per klasse

Uitslagen per club (alle rijders)

Uitslagen per klasse (alle rijders)

Uitslagen van de kwart finales

Uitslagen van de manches

Uitslagen Brabants Kampioenschap, Tiel 24 maart 2018

De Beste 3 per klasse

Uitslagen per club (alle rijders)

Uitslagen van de finale-ritten

Uitslagen van de halve finales

Uitslagen van de kwart finales

Uitslagen van de manches

Voorstel 12-jarigen en clicks

Op de Federatieraad van 16 maart aanstaande, komt het volgende voorstel aan de orde.
Alle verenigingen hebben dit voorstel ontvangen gelijktijdig met de uitnodiging voor de Federatieraad. De NFF gaat er van uit dat clubs dit met hun achterban bespreken om tot een standpunt-bepaling te komen.

Korte motivatie van het voorstel:

12-jarigen die in het lopende jaar nog 13 worden, kunnen bij de KNWU fietsen met clicks (op basis van “jaar-leeftijd” per 31/12).
Als zij bij de NFF in de klasse “12 jaar” uitkomen mogen zij niet met clicks fietsen.
Als je én TC’s (KNWU) én PK’s (NFF) wilt rijden,zou je dus regelmatig je fiets moeten ombouwen.
Om deze rijders tegemoet te komen en te behouden voor de NFF, willen we hen de keus geven om bij de NFF uit te komen in een klasse waar je wel met clicks mag fietsen.

Inhoud van het voorstel:

12-jarigen krijgen de keus om wedstrijden te rijden in de klasse “13 jaar”

Deze keus maken zij vóór de eerste nationale wedstrijd van het kalenderjaar, waarin zij 13 worden.

Wanneer zij hiervoor kiezen, rijden ze de rest van het kalenderjaar in dezelfde klasse, bij alle wedstrijden.

De rijder die hiervoor kiest, moet ook (indien van toepassing) in de Promotieklasse uitkomen in de klasse “13 jaar en ouder”. De eventueel opgebouwde punten in het voorafgaande najaar, kunnen worden meegenomen naar de ‘nieuwe’.

Praktijkschets 1

Jeroen wordt op 1 oktober 2018 13 jaar.

Jeroen wil graag met clicks fietsen en kiest dus voor de klasse “Jongens 13 jaar”. Hij meldt dat aan de wedstrijdsecretaris van zijn club en die geeft dat door aan de NFF.

Bij de eerste nationale wedstrijd van 2018, op 24 maart in Tiel, wordt Jeroen ingedeeld in de klasse “Jongens 13 jaar”. Bij alle andere wedstrijden in 2018 rijdt Jeroen ook steeds in dezelfde klasse.

Jeroen doet ook al twee jaar mee in de Promotieklasse, in de klasse “12 jaar en jonger”. De Promotieklasse is een jaar-competitie; de lopende competitie is gestart op 16 september 2017, bij het Twents Kampioenschap in Hengelo.

Jeroen heeft in 2017 tijdens vier nationale wedstrijden in totaal 119 punten opgebouwd.

Vanaf het Betuws Kampioenschap in Tiel (24-3-2018), doet Jeroen voor de Promotie-klasse mee in de klasse Heren 13 jaar en ouder; zijn 119 punten neemt hij mee naar die klasse. Bij de start van het nieuwe Promotieklassejaar (15-09-2018) begint hij ook weer bij de Heren 13 jaar en ouder.

Praktijkschets 2

Peter wordt op 30 juni 2018 13 jaar.

Peter fietst nog niet met clicks, hij heeft ook geen behoefte vanaf het begin van het seizoen mee te doen in de klasse “Jongens 13 jaar”.

Peter hoeft niets te doen en wordt bij de eerste nationale wedstrijd van 2018, op basis van zijn leeftijd, ingedeeld in de klasse “Jongens 12 jaar”.

Na zijn verjaardag wordt hij automatisch bij de “Jongens 13-jaar” ingedeeld.

Toelichting

  • De keuze is volkomen vrijwillig.
  • De keuze moet worden gemaakt vóór de eerste nationale wedstrijd. Als je niet aan die eerste wedstrijd deelneemt, maar wel aan de tweede wedstrijd, moet de keuze evengoed vóór de eerste wedstrijd worden gemaakt. Dat is in 2018 dus vóór 24 maart.
  • Nota Bene:als dit voorstel wordt aangenomen, moeten alle clubs vóór of op 24 maart doorgeven welke 12-jarigen aan deze regeling willen meedoen. De NFF verstrekt een lijst met elke Federatiekaarthouder die in aanmerking komt.

  • De rijder die deze keuze maakt, traint vanaf dat moment ook bij elke nationale wedstrijd in het tweede blok, mét de benodigde sticker op de achterkant van zijn stuurnummerbord.
  • De regel geldt uiteraard voor jongens én meisjes.
  • Het volgende aspect moet in acht worden genomen: de afzonderlijke klasses “Meisjes 12 jaar” en “Meisjes 13 jaar” worden nu al bijna altijd samengevoegd. Wanneer meisjes kiezen voor deze regeling, vermindert het aantal meisjes in de klasse Meisjes 12 jaar (zonder clicks). Dit vermindert nog meer de kans op afzonderlijk rijden.

Jury-training 10 maart 2018

iedereen mag komen kijken
en we zoeken ook nog vrijwilligers

Voor de start van het wedstrijdseizoen komt de NFF-Jury bij elkaar. Kennis en vaardigheden moeten na de winterstop weer eens afgestoft worden. De jury-computer, het fotofinish-systeem, inschrijvingen en uitslagen: het komt allemaal aan de orde. Er wordt flink gewerkt maar het is daarnaast ook vreselijk gezellig.

Dit jaar willen we er nog een extra dimensie aan geven. We willen belangstellenden de gelegenheid geven om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen én we willen graag nieuwe jury-leden werven.

De Jury-bijeenkomst is op zaterdag 10 maart, vanaf 10:00 tot ongeveer halverwege de middag (15:00, 15:30) In de kantine van FCC Putten, Hooiweg 4, Putten

Kom eens kijken!

Iedereen binnen de NFF (club-bestuurs-leden, rijders, ouders, enz) mag 10 maart komen kijken.
We geven graag uitleg over de fotofinish, over de inschrijvingen, hoe de uitslagen worden verwerkt en waarom sommige regels zijn zoals ze zijn.

Misschien gebeurt er wel eens iets bij een wedstrijd wat niet logisch lijkt, of je hebt twijfels wat de juiste regels en procedures zijn.
Dan is dit een prima gelegenheid om vragen te komen stellen en je te laten informeren.
Of om je uit te laten leggen hoe de fotofinish-apparatuur werkt.
Je hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn, kom gewoon eens binnen lopen en je kunt gaan wanneer je wilt.

Vrijwilliger worden?

De (binnen-)Jury van de NFF bestaat uit 8 mensen, die tijdens een wedstrijd het werk in het juryhok uitvoeren.

Dat zijn o.a. de volgende onderdelen:

  • verwerken van daginschrijvingen in de jurycomputer
  • opstellen van wedstrijdlijsten met behulp van het jurysysteem
  • verwerken van de uitslagen met behulp van het fotofinish-systeem
  • publiceren van de wedstrijdlijsten en uitslagen

We kunnen nog wel wat medewerkers gebruiken. Sommige jury-leden zijn er bij elke wedstrijd en sommigen wisselen per wedstrijd. Met een paar medewerkers erbij wordt het maken van een rooster iets makkelijker en kunnen we meer afwisselen. En voor nieuwe mensen is het een leuke manier om achter de schermen van de NFF te kijken en wedstrijden ook eens van een andere kant te zien.

Als je belangstelling hebt, willen we wel graag dat je 10 maart de hele dag bijwoont. Je leert dan de andere juryleden kennen en je kunt met alle aspecten van het werk kennis maken.
Het is ook handig als je je even tevoren opgeeft, bij het secretariaat: secretaris@fietscross.org

Toekomst-discussie

Nota bene:
De “Toekomst van de NFF” komt in al onze bijeenkomsten steeds terug. Ook op deze dag kun je erover komen praten.
Vind hier de discussiepunten:
Toekomstvisie-NFF.pdf

.

Federatieraad 16 maart 2018

De “voorjaars”-Federatieraadvergadering is niet zoals gebruikelijk op de laatste vrijdag van februari, maar dit jaar op vrijdag 16 maart.
De plaats is wel hetzelfde: de kantine van FCC Putten; Hooiweg 4, 3882 MS Putten.

Belangrijkste punt op de agenda: de toekomst van de NFF.
Ten behoeve van dit agendapunt is de volgende discussienota opgesteld: Toekomstvisie-NFF.pdf

Uitslagen 28 oktober

De Uitslagen-pagina is aangevuld met de uitslagen van het Kampioenschap van Bartje (Assen, 28 okt 2017).

Uitslagen per club, Kampioenschap van Bartje, Assen, 28 oktober 2017

Uitslagen per klasse, Kampioenschap van Bartje, Assen, 28 oktober 2017

Beste 3 per klasse, Kampioenschap van Bartje, Assen, 28 oktober 2017

Tussenstand promotieklasse ná het Kampioenschap van Bartje, Assen, 28 oktober 2017