Besluit invulling NK-weekend

Een voorstel over de invulling van het NK-weekend is door het bestuur voorgelegd aan de Federatieraad, in de vergadering van vrijdag 27 november 2015.

De Federatieraad heeft het ingediende voorstel ongewijzigd overgenomen. Daarmee is als volgt besloten:

Zaterdag:

  • De wedstrijd op zaterdag heet “Plaatsingswedstrijd”.
  • Manche-indeling op basis van het zgn. “speedway” systeem; d.w.z. drie manches met wisselende samenstelling van groepen. Deelnemers rijden dus elke manche in een groep met verschillende deelnemers.
  • Deze “speedway-“indeling geldt op deze dag ook voor de Promotieklasse.
  • Na de manches zal worden doorgegaan met de ‘normale’ kwalificatie-rondes; dus kwart finales, halve finales, finale.

Maandag:

  • Het NK wordt gereden met de traditionele groepsindeling, dus niet met het speedway-systeem.
  • Bij het NK mogen de rijders al direct in de manches hun eigen startposities kiezen, op volgorde van vermelding in de groep.
  • De indeling in de groepen is “gewogen”; hoe beter de uitslag van de Plaatsingswedstrijd, des te hoger in de groep; daarmee dus een betere keuze voor de startplaats.
  • Alle deelnemers van de Plaatsingswedstrijd krijgen voorrang op de deelnemers die alleen NK (alleen maandag) rijden.

Comments are closed.