Voorstel 12-jarigen en clicks

Op de Federatieraad van 16 maart aanstaande, komt het volgende voorstel aan de orde.
Alle verenigingen hebben dit voorstel ontvangen gelijktijdig met de uitnodiging voor de Federatieraad. De NFF gaat er van uit dat clubs dit met hun achterban bespreken om tot een standpunt-bepaling te komen.

Korte motivatie van het voorstel:

12-jarigen die in het lopende jaar nog 13 worden, kunnen bij de KNWU fietsen met clicks (op basis van “jaar-leeftijd” per 31/12).
Als zij bij de NFF in de klasse “12 jaar” uitkomen mogen zij niet met clicks fietsen.
Als je én TC’s (KNWU) én PK’s (NFF) wilt rijden,zou je dus regelmatig je fiets moeten ombouwen.
Om deze rijders tegemoet te komen en te behouden voor de NFF, willen we hen de keus geven om bij de NFF uit te komen in een klasse waar je wel met clicks mag fietsen.

Inhoud van het voorstel:

12-jarigen krijgen de keus om wedstrijden te rijden in de klasse “13 jaar”

Deze keus maken zij vóór de eerste nationale wedstrijd van het kalenderjaar, waarin zij 13 worden.

Wanneer zij hiervoor kiezen, rijden ze de rest van het kalenderjaar in dezelfde klasse, bij alle wedstrijden.

De rijder die hiervoor kiest, moet ook (indien van toepassing) in de Promotieklasse uitkomen in de klasse “13 jaar en ouder”. De eventueel opgebouwde punten in het voorafgaande najaar, kunnen worden meegenomen naar de ‘nieuwe’.

Praktijkschets 1

Jeroen wordt op 1 oktober 2018 13 jaar.

Jeroen wil graag met clicks fietsen en kiest dus voor de klasse “Jongens 13 jaar”. Hij meldt dat aan de wedstrijdsecretaris van zijn club en die geeft dat door aan de NFF.

Bij de eerste nationale wedstrijd van 2018, op 24 maart in Tiel, wordt Jeroen ingedeeld in de klasse “Jongens 13 jaar”. Bij alle andere wedstrijden in 2018 rijdt Jeroen ook steeds in dezelfde klasse.

Jeroen doet ook al twee jaar mee in de Promotieklasse, in de klasse “12 jaar en jonger”. De Promotieklasse is een jaar-competitie; de lopende competitie is gestart op 16 september 2017, bij het Twents Kampioenschap in Hengelo.

Jeroen heeft in 2017 tijdens vier nationale wedstrijden in totaal 119 punten opgebouwd.

Vanaf het Betuws Kampioenschap in Tiel (24-3-2018), doet Jeroen voor de Promotie-klasse mee in de klasse Heren 13 jaar en ouder; zijn 119 punten neemt hij mee naar die klasse. Bij de start van het nieuwe Promotieklassejaar (15-09-2018) begint hij ook weer bij de Heren 13 jaar en ouder.

Praktijkschets 2

Peter wordt op 30 juni 2018 13 jaar.

Peter fietst nog niet met clicks, hij heeft ook geen behoefte vanaf het begin van het seizoen mee te doen in de klasse “Jongens 13 jaar”.

Peter hoeft niets te doen en wordt bij de eerste nationale wedstrijd van 2018, op basis van zijn leeftijd, ingedeeld in de klasse “Jongens 12 jaar”.

Na zijn verjaardag wordt hij automatisch bij de “Jongens 13-jaar” ingedeeld.

Toelichting

  • De keuze is volkomen vrijwillig.
  • De keuze moet worden gemaakt vóór de eerste nationale wedstrijd. Als je niet aan die eerste wedstrijd deelneemt, maar wel aan de tweede wedstrijd, moet de keuze evengoed vóór de eerste wedstrijd worden gemaakt. Dat is in 2018 dus vóór 24 maart.
  • Nota Bene:als dit voorstel wordt aangenomen, moeten alle clubs vóór of op 24 maart doorgeven welke 12-jarigen aan deze regeling willen meedoen. De NFF verstrekt een lijst met elke Federatiekaarthouder die in aanmerking komt.

  • De rijder die deze keuze maakt, traint vanaf dat moment ook bij elke nationale wedstrijd in het tweede blok, mét de benodigde sticker op de achterkant van zijn stuurnummerbord.
  • De regel geldt uiteraard voor jongens én meisjes.
  • Het volgende aspect moet in acht worden genomen: de afzonderlijke klasses “Meisjes 12 jaar” en “Meisjes 13 jaar” worden nu al bijna altijd samengevoegd. Wanneer meisjes kiezen voor deze regeling, vermindert het aantal meisjes in de klasse Meisjes 12 jaar (zonder clicks). Dit vermindert nog meer de kans op afzonderlijk rijden.

Comments are closed.